Prosjektet vil ha et salgbart areal på 4 369 m2, delt på 55 leiligheter med varierende størrelse fra 34 – 43 m2 opp til 131 – 145 m2. Det er innarbeidet p-kjeller med 50 plasser og 116 sykkelplasser. Dette er lavere enn dagens krav (63 plasser), men nye parkeringskrav som er planlagt utløser 47 p-plasser og 116 sykkelplasser.

 I tillegg er der tre næringslokaler med et areal på til sammen 317 m2.

 

Kommune Drammen
Antall boligenheter 55 boliger
Areal S-BRA 4.369 m2
Areal tomt 3.200 m2
Entreprenør Ikke valgt
Eiendomsmegler Ikke valgt
Arkitekter Halvorsen & Reine
Salgsstatus Salgsstart primo 2016
Byggestatus Byggestart ved forhåndssalg iht vilkårene i byggekreditt