Thamsgate 4-6 ligger noen kvartaler bortenfor Øvre Storgate 45. Prosjektet består i å rive eksisterende eldre bygningsmasse og føre opp ca. 23 nye leiligheter.

Kommune Drammen
Antall boligenheter 23
Areal S-BRA 1.250 m2
Areal tomt 750 m2
Entreprenør TBA
Eiendomsmegler Privatmegleren, Drammen
Arkitekter Siv ark. Trond Martens
Salgsstatus
Byggestatus