PREM Bolig har ervervet eiendommen Brinken 39 på Kampen i Oslo kommune med formål om å rammesøke, selge, oppføre og overlevere ca. 8 townhouse med et forventet samlet areal på inntil ca. 800 m2. samt rehabilitere et eksisterende bygg med 3 leiligheter med et salgbart areal på ca. 200 m2.

 

Kommune Oslo
Antall boligenheter 12 - 15
Areal S-BRA 1.000 m2
Areal tomt 980 m2
Entreprenør TBA
Eiendomsmegler Privatmegleren Majorstua (gjelder salg av 3 leiligheter i eksisterende bygg)
Arkitekter Jensen & Skodvin
Salgsstatus
Byggestatus