PRE MANGEMENT BOLIG AS
Postadresse
Postboks 337 Skøyen
0213 Oslo
Org.nr.: 964 620 970

PRE MANAGEMENT BOLIG AS
Besøkadresse
Karenslyst Allé 8 A
0278 Oslo 


persona

Pål Raaum

Grunnlegger/styreformann

Telefon: +47 920 10 010
Mail: pr@pre-management.com

Mer informasjon om Pål

Pål er styreformann i PREM og PRE Bolig. Han har bred erfaring fra etablering av virksomheter og internasjonal ledelse. Pål er utdannet ved Universitet St. Gallen i Sveits hvor han også gjennomførte et doktorstudium. Som tidligere leder av Realkreditt, Carnegie, NæringsInvestog andre virksomheter har Pål samlet betydelig erfaring fra finansiering, kjøp og salg av virksomheter og prosjekter, samt fra eiendomsmarkedet. Pål var partner i ProCorp ASA fra 2003 til 2014 og etablerte PREM i 2006 sammen med Rolf Karsten.

persona

Rolf Karsten Smith

Grunnlegger/daglig leder

Telefon: +45 22 47 00 56
Mail: rks@prembolig.no

Mer informasjon om Rolf Karsten

Rolf Karsten er daglig leder i PRE Bolig. Han var bosatt og arbeidet i UK fra 1985 frem til og med 2003. I 2003 begynte Rolf Karsten i ProCorp ASA, etter tre år hos Nordea Securities i London og Oslo, hvor han var partner frem til 2014. I 2010 tok Rolf Karsten initiativet til å starte PRE Bolig som et datterselskap i PREM for å etablere en portefølje med boligutviklings-prosjekter i Oslo og omegn. Rolf Karsten er utdannet sivilingeniør fra Heriot-Watt University, Skottland, og har en MBA fra London. Rolf Karsten etablerte PREM i 2006 sammen med Pål.persona

KRISTIAN PLATOU NYGÅRD

Partner

Telefon: +47 917 84 526
Mail: kpn@prembolig.no

Mer informasjon om Kristian

Kristian er utdannet siviløkonom fra NHH med fordypning på prosjektstyring og finans. Kristian har drevet med eiendomsutvikling, tomteutvikling og utleie i egen regi og gjennom familieselskap siden 2002. Fra 2006 har Kristian og Ola Marius gjennomført flere eiendomsutviklingsprosjekter med egen kapital og på vegne av investorer i Oslo og i det sentrale østlandsområde. Kristian har betydelig erfaring som prosjekt- og byggeleder, med bl.a. budsjett- og fremdriftskontroll og entreprisekontrakt. Kristian har også egeninteresse i byggteknikk og har opparbeidet seg byggeteknisk kompetanse som en nyttig erfaring i grensesnittet mellom arkitekt, entreprenør og kostnadskontroll i prosjektgjennomføring.

persona

OLA MARIUS MARIENDAL

Partner

Telefon: +47 976 52 802
Mail: omm@prembolig.no

Mer informasjon om Ola Marius

Ola Marius har en MSc fra Cass Business School, London, med fordypning i shipping, logistikk og finans. Ola Marius startet i 2004 med eiendomsutvikling i Oslo ved siden av jobb i shippingselskapet Western Bulk Carriers. Han har siden 2006 drevet med eiendomsutvikling på fulltid i Oslo og det sentrale østlandsområde sammen med Kristian og har gjennomført flere eiendomsutviklingsprosjekter med egen kapital og på vegne av investorer. Ola Marius har betydelig erfaring bl.a. som både prosjekt - og byggeleder, innen budsjett- og fremdriftskontroll og entreprisekontrakt. Ola Marius har også betydelig erfaring innen salg, forhandlingsteknikk og optimalisering av prosjektøkonomi.

 

 

persona

Hege Myren

Administrasjonssjef

Telefon: +47 959 64 455
Mail: hm@prembolig.no