ask

PRE Bolig utvikler eiendomsprosjekter med nære samarbeidspartnere og investorer.

PRE Bolig utvikler boligprosjekter sammen med nære samarbeidspartnere og investorer. Selskapet ble etablert i 2010 og har for tiden 16 boligutviklings-prosjekter i områdene Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold med en anslått samlet salgsverdi på ca. NOK 3 mrd. fordelt på rundt 750 boenheter. PRE Bolig har en blandet boligutviklingsportefølje bestående av småhus (eneboliger, boliger i rekke, rekkehus) og leiligheter. PRE Bolig initierer prosjektene og har en aktiv rolle som utvikler, samt er selskapenes daglig leder og forretningsfører i alle prosjektenes gjennomføringsfaser.