thamsgate4_6_3_

PRE Management Bolig (PRE Bolig) skal drive aktiv eiendomsutvikling og prosjektledelse gjennom alle faser av et eiendomsprosjekt; herunder risiko- og markedsvurdering, kjøp, finansiering, utvikling, utbygging, salg og overlevering.

PRE Bolig skal være en komplett boligprosjektutvikler som initierer og gjennomfører boligprosjekter fra start til slutt med det formål om å gi en trygg avkastning til våre investorer og partnere og vår egen kapital.