PRE Management (PREM) er et uavhengig boligutviklings- og forvaltningsselskap som driver aktiv forvaltning av blant annet eiendomskapital og Private Equity.

PREM ble etablert i 2006 og har i dag 8 ansatte i Norge og Danmark. PREM har to forretningsområder: Private Equity (investeringer i hurtigvoksende selskaper) i Kina og Boligutvikling i det sentrale Østlandsområdet.

Selskapet forvaltet frem til 2015 PRE Eiendomsinvest. Tyskland I og II samt PRE Bolig-Privatisering med en eiendomsportefølje på til sammen ca. NOK 4,5 milliarder.

PRE har gjennom sine involverte eierne, partnerne og tilknyttede personer og ressurser en betydelig kompetanse innenfor eiendom og Private Equity investeringer, herunder kjøp og salg, forvaltning–, eiendomsjuss og finansiering.

 

pre_bolig

PRE MANAGEMENT

PRE Management er et uavhengig utviklings- og forvaltningsselskap med to hovedfokusområder; eiendomsutvikling i Norge og investeringer i hurtigvoksende selskaper i Kina.

PRE BOLIG

PRE Management Bolig utvikler bolig-prosjekter i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

PRE CHINA

PRE Management China forvalter Privat Equity investeringer og kommitteringer på til sammen NOK 1,5 mrd.