Salg, utvikling, oppføring av inntil 134 leiligheter på Svartås i Kongsberg. Første del av prosjektet (bygg C) er rammegodkjent og består av 26 leiligheter

Eiendommen er regulert for til sammen 134 leiligheter. Det vil bli rammesøkt om oppføring av bygg A og B med til sammen 50 leiligheter i løpet av 2013.

Eiendommen ligger i nærhet til Næringsparken og Arsenalet og ca. 2 km fra sentrum.

Kommune Kongsberg
Antall boligenheter 134 leiligheter
Areal S-BRA 12.000 m2
Areal tomt 40.000 m2
Entreprenør Ikke valgt
Eiendomsmegler Ikke valgt
Arkitekter Koxvold
Salgsstatus
Byggestatus IG, deler av grunnarbeider er utført, oppstart medio 3. kvartal